Sponsorbeleid

Van Ballegooijen Foods wil een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. We dragen dan ook graag bij aan initiatieven die passen bij onze organisatie en identiteit. Omdat het niet haalbaar is om alles te sponsoren hebben we een sponsorbeleid opgesteld. Om bepaalde sponsorverzoeken uit te sluiten zijn de volgende selectiecriteria opgesteld:

 • De sponsoring moet passen bij onze waarden: kwaliteit, duurzaamheid, verantwoordelijkheid;
 • Het evenement, de vereniging of de activiteit vindt bij voorkeur plaats in omgeving Wijk en Aalburg of Zelhem;
 • Het evenement, de vereniging of de activiteit mag geen winstoogmerk hebben;
 • Het evenement, de vereniging of de activiteit heeft een maatschappelijke betekenis op het gebied van welzijn, sport of onderwijs;
 • Van Ballegooijen Foods sponsort geen individuen, projecten met een politiek karakter, studiereizen of studentenverenigingen;
 • Van Ballegooijen Foods sponsort geen organisaties of evenementen die op welke wijze dan ook een relatie hebben met de thema's alcohol en drugs;
 • Er dient duidelijk te worden aangegeven wat de te leveren prestatie is van beide partijen.

Indien u, na het lezen van de bovenstaande criteria, in aanmerking denkt te komen voor sponsoring, verzoeken wij u vriendelijk een aanvraag per mail in te dienen naar marketing@vanballegooijenfoods.nl o.v.v. "Sponsorverzoek". Het versturen van een sponsoraanvraag is geen garantie voor toekenning van de sponsoring. Gelieve onderstaande punten mee te nemen in de aanvraag:

 • Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon
 • Naam van de vereniging/organisatie
 • Korte omschrijving van het evenement, de vereniging of de activiteit, het doel, de locatie en datum
 • Welke vorm van ondersteuning er wordt verwacht (financieel of levering van producten)