Disclaimer

Alle e-mails en bijbehorende bijlagen zijn vertrouwelijk en kunnen (wettelijk) beschermde informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren.

Op alle verkoop van producten en/of diensten door enig tot Van Ballegooijen Foods behorend bedrijf, inclusief offertes, zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Van Ballegooijen Foods van toepassing. Enige aansprakelijkheid is beperkt conform de toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden, die hier te raadplegen zijn: [ Algemene Verkoopvoorwaarden ]. Een kopie van de toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder het respectievelijke bedrijf behorende tot Van Ballegooijen Foods en/of zal op verzoek worden toegezonden.

Op alle inkoop van producten en/of diensten door enig tot Van Ballegooijen Foods behorend bedrijf, inclusief offerteverzoeken, zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van Van Ballegooijen Foods van toepassing. Enige aansprakelijkheid is beperkt conform de toepasselijke Algemene Inkoopvoorwaarden, die hier te raadplegen zijn: [ Algemene Inkoopvoorwaarden ]. Een kopie van de toepasselijke Algemene Inkoopvoorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder het respectievelijke bedrijf behorende tot Van Ballegooijen Foods en/of zal op verzoek worden toegezonden.