Van der Pol is de Nederlandse boterdegen specialist. Om hier nog beter in te worden willen we ons juist concentreren op deze productgroepen, degen met roomboter. De productgroep ontbijtkoekdeeg is hier een vreemde eet in de bijt. Het was dan ook de bedoeling om op termijn met de productie hiervan te stoppen. Echter gezien de huidige situatie waarin COVID-19 ons heeft gebracht, hebben we noodgedwongen dit besluit eerder moeten nemen. De productgroepen met boter groeien en de beslissingen die we nemen wanneer mensen in quarantaine zitten of ziek zijn, vallen niet uit in het voordeel van de ontbijtkoekdegen. Bij dezen willen we u dan ook meedelen dat de productie van ontbijtkoekdeeg per direct wordt gestopt om de leveringsbetrouwbaarheid op onze core business te kunnen garanderen, en zelfs nog te verbeteren.

De voorraden die we nog hebben zullen onder onze afnemers worden verdeeld.

Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw accountmanager.